Referencje
ZOZ MSWiA w Katowicach


Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
im. sierżanta Grzegorza Załogi
w Katowicach

SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów


Samodzielny Publiczny Zespół opieki Zdrowotnej
Zespół Szpitali Miejskich
ul. Strzelców Bytomskich 11
Chorzów

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach


Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
ul. Raciborska 26
Katowice

SP ZOZ Szpital im. prof. Emila Michałowskiego w Katowicach


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital im. profesora Emila Michałowskiego
ul. Strzelecka 9
Katowice

Szpital Miejski nr 1 w Sosnowcu


Szpital Miejski nr 1 w Sosnowcu
ul. Zegadłowicza 3

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu
ul. Wawel 15

Wojewoda Śląski - Tomasz Pietrzykowski


Akcja ratowania poszkodowanych w katastrofie hali
Międzynarodowych Targów Katowickich

40-306 Katowice ul. Ks. Siwka 3 tel.(+48) 032 256 44 04, fax (+48) 032 256 44 05

 
© 2009 Mawo-Med, wszelkie prawa zastrzeżone  admin | dbn.pl